DE GARD Politica de confidențialitate (Română)

Data ultimei actualizări: 22 octombrie, 2020

 

Această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) este menită să vă informeze despre politicile și procedurile Caravan Studios, o divizie a TechSoup Global („Caravan Studios”, „noi” sau „noi”). Luăm foarte în serios confidențialitatea și protecția informațiilor dvs. personale (așa cum sunt definite mai jos). Putem colecta informații personale de la dvs. în conformitate cu termenii acestei politici de confidențialitate atunci când utilizați aplicația mobilă „De Gardă”.

 

Consimțământul vizitatorilor

Folosind „De Gardă” și orice servicii disponibile prin această aplicație („serviciile”), ați consimțit expres pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale în conformitate cu aceasta politică de confidențialitate. Prin utilizarea serviciilor sau trimiterea informațiilor personale prin servicii, acceptați expres aceasta procesare a datelor. În măsura în care oferiți informații personale despre o persoană sau entitate care nu este un utilizator actual al serviciilor noastre, se presupune că aveți ați acordul acelei persoane sau entități.

Securitate generală

Luăm măsuri de precauție fizice, electronice și manageriale rezonabile din punct de vedere comercial pentru a preveni pierderea și utilizarea abuzivă a informațiilor personale aflate sub controlul nostru. Nicio companie sau entitate, inclusiv TechSoup Global, nu poate elimina pe deplin riscurile asociate colectării informațiilor personale pe „De Gardă”.

 

Ce informații colectează aplicația mobilă „De Gardă” și cum sunt ele folosite?

Caravan Studios colectează informații prin „De Gardă” în două moduri: (1) direct (de exemplu, atunci când furnizați informații în aplicația mobilă și (2) indirect (de exemplu, prin tehnologia analitică mobilă).

Caravan Studios poate colecta și prelucra următoarele informații

Informații furnizate de dvs. - Putem colecta și procesa următoarele informații pe care le furnizați în mod voluntar:

Informații pe care ni le oferiți atunci când vă înscrieți la „De Gardă”. De exemplu, atunci când descărcați aplicația, trebuie să alegeți limba în care veți folosi aplicația, dar și să furnizați job-ul și spitalul la care lucrați (spitalul e opțional). Vă vom solicita detalii despre problemele semnalate (opționale), precum și numele angajatorului dvs.,(colectiv acestea sunt „Informații personale”).

Informații colectate automat - Putem colecta anumite informații atunci când utilizați „De Gardă”. Aceste informații includ:

 • Informatie despre dispozitiv. Colectăm informații specifice dispozitivului (cum ar fi versiunea sistemului de operare și identificatorii unici ai dispozitivului). Aceste informații sunt utilizate de noi, numai pe plan intern.

 • Adresa de notificare unică. Când descărcați „De Gardă”, vom înregistra anumite informații despre instalarea dvs. (de exemplu, o adresă de notificare) care pot fi trimise partenerului nostru tehnologic, atunci când instalați sau dezinstalați „De Gardă”; aceste informații sunt colectate și trimise partenerului nostru tehnologic cu singurul scop de a trimite notificări push direcționate.

 

Informații personale. După cum sa discutat, am putea colecta informații personale atunci când sunteți conectat la „De Gardă”. Informațiile personale sunt informații pe care ni le furnizați, care vă pot identifica personal, precum slujba și angajatorul. Informațiile personale vor fi stocate pe serverele noastre.

Cum folosim informațiile dvs.

În general, folosim informațiile pe care le colectăm din serviciile noastre pentru că ele ne sunt necesare pentru a furniza, întreține, proteja și îmbunătăți aceste servicii, dar și pentru a vă oferi informații sau funcționalități suplimentare, precum și oportunități.. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru a vă oferi actualizări și conținut relevant în aplicația mobilă. Vom folosi, de asemenea, aceste informații pentru a analiza rapoartele privind problemele și răspunsurile la sondaje, care pot fi partajate (agregat) cu terțe părți responsabile de monitorizarea condițiilor și bunăstării lucrătorilor din domeniul sanitar.

Divulgarea informațiilor dvs.

Putem dezvălui, fără restricții, informații agregate despre utilizatorii noștri și informații care nu identifică nicio persoană. În plus, putem dezvălui informații personale pe care le colectăm sau le furnizați:

 • Filialelor și afiliaților noștri;

 • Contractanților, furnizorilor de servicii și altor terți pe care îi folosim pentru a ne sprijini afacerea;

 • Unui cumpărător sau altui succesor în cazul unei fuziuni, dezinvestiri, restructurări, reorganizări, dizolvări sau alte vânzări sau transferuri a activelor sau a tuturor activităților TechSoup Global, fie ca activitate continuă, fie ca parte a falimentului, lichidării sau procedurilor similare, în care Informațiile personale deținute de TechSoup Global sau Caravan Studios despre utilizatorii „De Gardă” se numără printre activele transferate;

 • Pentru a îndeplini scopul pentru care le furnizați, pentru orice alt scop dezvăluit de noi atunci când furnizați informațiile sau cu acordul dumneavoastră;

 • Pentru a respecta orice decizie judecătorească, lege sau proces legal, inclusiv pentru a răspunde oricărei cereri guvernamentale sau de reglementare.

 • Pentru a ne impune drepturile care decurg din orice contracte încheiate între dvs. și noi, inclusiv Termenii și utilizarea „De Gardă”

 • Dacă credem că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța „De Gardă”, a clienților noștri sau a altora.

Alegerile dvs. cu privire la informațiile dvs. personale

Dacă doriți ca noi să vă ștergem informațiile personale, puteți trimite un e-mail la degarda@funkycitizens.org. De asemenea, acest lucru vă va dezactiva contul și vă va face să nu puteți utiliza „De Gardă.”

De asemenea, puteți opri colectarea continuă a informațiilor prin dezinstalarea aplicației mobile. Pentru a dezinstala aplicația mobilă, ar trebui să utilizați procesul de dezinstalare standard al dispozitivului dvs. mobil. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că Caravan Studios va păstra toate informațiile de utilizare anterioare colectate.

 

În ceea ce privește minorii

„De Gardă” nu este conceput pentru minori sub 13 ani și nu colectăm în mod intenționat informații personale despre vizitatorii care au sub 13 ani. Dacă aflăm că am colectat sau am primit informații personale de la un copil sub 13 ani, vom șterge acea informație. Nici minorii, nici terții nu sunt eligibili să se înregistreze în mod direct pentru Serviciile noastre și, după cum s-a discutat aici, TechSoup Global nu va colecta informații de identificare personală despre aceste persoane.

Informatii de contact

Pentru a pune întrebări sau a comenta despre această politică de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, contactați-ne la:

Funky Citizens
Bd. Pache Protopopescu 9, București
sau prin trimiterea unui e-mail la degarda@funkycitizens.org.

 

Modificări aduse politicii noastre de confidențialitate

Această politică de confidențialitate face obiectul unei revizuiri periodice ocazionale. Dacă facem modificări semnificative la această politică de confidențialitate, vă vom notifica prin intermediul aplicației. Sunteți de acord că o astfel de Politică de confidențialitate modificată va intra în vigoare la treizeci (30) de zile după ce v-a fost adusă la cunoștință, iar accesul dvs. continuu la aplicație sau utilizarea Serviciilor după un astfel de timp va constitui acceptarea tacită a Politicii de confidențialitate modificate.

 
DE GARD Privacy Policy (English)

Last modified: October 22, 2020

This privacy policy (the "Privacy Policy") is intended to inform you of the policies and procedures of Caravan Studios, a division of TechSoup Global (“Caravan Studios,” "we," or "us"). We take the privacy and protection of your Personal Information (as defined below) very seriously. We may collect Personal Information from you in accordance with the terms of this Privacy Policy when you use the De Gardâ mobile application ("De Gardâ).

 

Visitor Consent

BY USING DE GARD AND ANY OF THE SERVICES AVAILABLE THROUGH DE GARD (THE "SERVICES"), YOU EXPRESSLY CONSENT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL INFORMATION ACCORDING TO THIS PRIVACY POLICY. BY USING THE SERVICES OR SUBMITTING PERSONAL INFORMATION THROUGH THE SERVICES, YOU ARE EXPRESSLY CONSENTING TO SUCH PROCESSING. TO THE EXTENT YOU PROVIDE PERSONAL INFORMATION ABOUT A NAMED PERSON OR ENTITY WHO IS NOT A CURRENT USER OF OUR SERVICES, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THAT PERSON OR ENTITY’S CONSENT TO DO SO.

 

General Security

We take commercially reasonable physical, electronic, and managerial precautions to prevent the loss and misuse of Personal Information under our control. No company or entity, including TechSoup Global, can fully eliminate the risks associated with gathering Personal Information on De Gardâ (please see our Terms of Use for more information).

 

What Information Does the De Gardâ Mobile Application Collect and How Is It used?

Caravan Studios collects information via De Gardâ in two ways: (1) directly (for example, when you provide information into the mobile application, and (2) indirectly (for example through mobile analytic technology).

Caravan Studios may collect and process the following information:

Information provided by you – We may collect and process the following information that you voluntarily provide:

 • Information that you give us when you sign up for De Gardâ.  For example, when you download De Gardâ, you must provide us with your nationality and the language(s) you speak. We will ask you for information about projects you are working on and the name of your employer, in order to report issues and view detailed content related to your project(s); this information is optional (collectively this is “Personal Information”). 

 

Automatically Collected Information – We may collect certain information when you use De Gardâ.  This information includes:

 • Device information. We collect device-specific information (such as operating system version, and unique device identifiers). This information is used by us, internally, only.

 • Unique notification address.  When you download De Gardâ we will register certain information about your installation (for example, a notification address) which may be sent to our technology partner, when you install or uninstall Work Connect; this information is collected and sent to our technology partner for the sole purpose of sending out targeted push notifications.

 • Sensitive Device Features.  Currently, De Gardâ may access the following two features: (i) a camera, to give you the option to scan a QR barcode instead of manually typing a project code; and/or (ii) your external file storage, to give you the options of downloading and viewing PDF documents related to relevant worker welfare information.

 

Personal information.  As discussed, we might collect Personal Information when you are signed in to De Gardâ.  Personal Information is information which you provide to us which personally identifies you, such as your nationality and the languages you speak. Personal Information will be stored on our servers. 

How We Use Your Information

In general, we use the information we collect from our services to provide, maintain, protect and improve them and offer you additional information, opportunities, and functionality. We may use your Personal Information to provide you with updates and relevant content in the mobile application.  We will also use this  information to analyze issue reports and poll responses, which are shared with third parties that are responsible for monitoring worker conditions and welfare on your project(s).

Disclosure of Your Information

We may disclose aggregated information about our users and information that does not identify any individual without restriction. In addition, we may disclose Personal Information that we collect or you provide:

 • To our subsidiaries and affiliates;

 • To contractors, service providers and other third parties we use to support our business;

 • To a buyer or other successor in the event of a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution or other sale or transfer of some or all of TechSoup Global’s  assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation or similar proceeding, in which Personal Information held by TechSoup Global or Caravan Studios about De Gardâ users is among the assets transferred;

 • To fulfill the purpose for which you provide it, for any other purpose disclosed by us when you provide the information, or with your consent;

 • To comply with any court order, law or legal process, including to respond to any government or regulatory request.

 • To enforce our rights arising from any contracts entered into between you and us, including the De Gardâ Terms and Use.

 • If we believe disclosure is necessary or appropriate to protect the rights, property, or safety of De Gardâ, our customers or others.

 

Your Choices Regarding Your Personal Information

If you wish for us to delete your Personal Information, you can send an email to degarda@funkycitizens.org.  This will also disable your account and make you unable to use De Gardâ.

 

You can also stop continued collection of information by uninstalling the mobile application. To uninstall the mobile application you should use the standard uninstall process of your mobile device. However, please note Caravan Studios will retain any previous usage information collected.

 

Regarding Minors

De Gardâ is not designed for minors under the age of 13 and we do not intentionally gather Personal Information about visitors who are under the age of 13. If we learn that we have collected or received Personal Information from a child under 13, we will delete that information. Neither minors nor any third party individuals are eligible to register for our Services directly and, as discussed herein, TechSoup Global will not collect personally identifiable information about these individuals. 

 

Contact Information

To ask questions or comment about this privacy policy and our privacy practices, contact us at:

Funky Citizens
Bd. Pache Protopopescu 9, București
sau prin trimiterea unui e-mail la degarda@funkycitizens.org.

Changes to Our Privacy Policy

This Privacy Policy is subject to periodic occasional revision. If we make material changes to this Privacy Policy, we will notify you through the website or, if you have provided your email address, by email. You agree that such amended Privacy Policy will be effective thirty (30) days after being posted or sent to you, and your continued access to the websites or use of the Services after such time shall constitute your acceptance of the amended Privacy Policy.